اگهی

مشاوره پیش از ازدواج | ضرورت و اهداف

مشاوره پیش از ازدواج / ضرورت و اهداف Reference: https://drraminalavi.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/ مشاوره پیش از ازدواج از آغاز توجه کمتری به  دلائل انتخاب یکدیگر توسط زوجین می کرد. پیش از ازدواج پیش…