عصر تکنولوژی

طراحی ضربان‌ساز قلبی که تا ۳۰۰ سال در بدن کار می‌کند!

طراحی ضربان‌ساز قلبی که تا ۳۰۰ سال در بدن کار می‌کند! به گزارش اخبار فناوری , در بخش کانال فناوری ,به گزارش خبرگزاری فناوری، ضربان‌سازها دستگاه‌های الکترونیکی در دنیای پزشکی…