عصر تکنولوژی

تسهیلات بلند مدت ۵۰ میلیاردی برای خرید تجهیزات فنی و آزمایشگاهی

تسهیلات بلند مدت ۵۰ میلیاردی برای خرید تجهیزات فنی و آزمایشگاهی به گزارش اخبار فناوری , در بخش کانال فناوری ,به گزارش خبرنگار فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای…