عصر تکنولوژی

کاربرد نانوذرات «زایموسان» در دارورسانی هدفمند سلول‌های سرطانی

کاربرد نانوذرات «زایموسان» در دارورسانی هدفمند سلول‌های سرطانی به گزارش اخبار فناوری , در بخش کانال فناوری ,به گزارش خبرگزاری فناوری به نقل از پژوهشگاه رویان، سرطان روده بزرگ سومین…