عصر تکنولوژی

ارائه تسهیلات صندوق نوآوری برای رشد صادرات شرکت‌های دانش بنیان

ارائه تسهیلات صندوق نوآوری برای رشد صادرات شرکت‌های دانش بنیان به گزارش اخبار فناوری , در بخش کانال فناوری ,به گزارش خبرنگار فناوری، یکی از الزامات رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و…