عصر تکنولوژی

اندروید N رسما اندروید ۷٫۰ خطاب می شود؛ نوقا نام رسمی آن خواهد بود + ویدئو

اندروید N رسما اندروید ۷٫۰ خطاب می شود؛ نوقا نام رسمی آن خواهد بود + ویدئو خبرهای تکنولوژی, اندروید ان ,نوقا,در مورد خبرهای گوشی نوقا اندروید N رسما اندروید ۷٫۰…