فنگ شویی ثروت

فنگ شویی ثروت 

نظافت نیوز : در برنامه های سنتی فنگ شویی ، پرندگان به عنوان سمبل قدرتمند فرصتهای جدید در نظر گرفته می شوند ، حتی در مواقع سختی. پرندگان همچنین می توانند نمادی از عشق و تعهد باشند (مانند پرونده اردکهای ماندارین) ، یا فراوانی و خوش شانسی (مانند مورد طاووس).

فنگ شویی و ثروت : به خاطر داشته باشید که جذب ثروت و شانس شما بیشتر از علائم درمانی و نمادهای فنگشویی است. استادان قدیمی فنگ شوی تصدیق می کنند که اگر در تلاش برای ثروت نیستید ، فنگ شویی خوب به تنهایی ثروت شما را به همراه نخواهد داشت. در عوض ، به شما کمک می کند تا به دنبال شهرت و ثروت باشید.

۱٫ منطقه پول شما

در فنگ شوی ، منطقه متصل به پول شما ، یا رونق اقتصادی و وفور ، منطقه جنوب شرقی خانه یا محل کار شماست . این روش مدرسه کلاسیک یا سنتی فنگ شویی برای تعریف منطقه پول شماست. در مدرسه غربی یا BTB ، مدرسه فنگ شوی ، منطقه پول منطقه سمت چپ بالای فضای شما است که از برنامه کف خانه خود مشاهده می کنید.

۲٫گلدان ثروت

 ثروت :گلدان ثروت فنگ شوی یکی از قدیمی ترین روش های فراوانی فنگ شویی است. تاریخ گلدان ثروت پیچیده است. ساخت و نمادهای آن دارای معانی عمیق متعددی است. در کاربردهای فنگ شوی ، گلدان ثروت به عنوان درمانی فراوان برای کمک به شما در جذب و تقویت جریان ثروت و رفاه استفاده می شود.

۳٫آکواریوم ماهی برای ثروت

ثروتآکواریوم های فنگ شویی روش های زیبایی و قدرتمند فنگشویی هستند که انرژی ثروت و فراوانی را به خود جلب می کنند. با قرار گرفتن صحیح و مراقبت از خردمندانه ، آنها انرژی را در هر مکانی تقویت می کنند و ثروت بیشتری را جذب می کنند. آکواریوم ها در فنگ شویی فرخنده در نظر گرفته می شوند زیرا آنها یک ترکیب هماهنگ از چندین عامل فنگ شوی جذب ثروت را به همراه دارند

nezafatnews

 

 

Related Post